Nota prawna


Nota prawna

Nota prawna

Autorzy serwisu  dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie https://krio.waw.pl/ służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystania informacji zawartych w serwisie https://krio.waw.pl/ nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony https://krio.waw.pl/ ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.


Z poważaniem Administrator serwisu https://krio.waw.pl/